Prioritization Hindi Privitization

15/11/2010 § Mag-iwan ng puna

Hindi ko talaga makita ang lohika sa pagkakalaan
ng pinakamalaking porsyento, para sa ibang bayan.
Gaano nga ba kahalaga ang sa Kano’y makipagkamayan?
Hindi ba mas mahalaga ang magkaroon ng matalinong mamamayan?
Hindi ba’t makakatulong pa nga ito sa ibang larangan;
para kaya kawalan ng trabaho ay maiwasan?
Para wala nang mangangailangang mabuhay nang nakikipagpatayan.
Para pala iyang isang malaking salungatan;
upang supilin ang krimen ay pinopondohan mo ang kapulisan,
ngunit sa pagkait ng kaalama’t kakayahan,
tila yata krimen ay iyo pa ngang ginagatungan.

At habang seryoso kang bayaran ang mga pinagkakautangan,
aba, ikaw ay umutang na naman.
Ngayon ko lamang nalaman,
mayroon palang karangalan
sa pag-utang para ibang utang ay mabayaran.

Bakit mo mas popondohan
ang mga balang tumatama kung saan-saan
o pambayad sa mga inutangan?

Ano ba ang iyong kalaban?
Pangit na reputasyon sa ibang bayan,
pagsuway ng mga mamamayan,
o katangahan?

Ilagay sa una ang edukasyon ay hindi naman kailangan;
pero ang magbawas sa mga batayang pangangailangan
para dagdagan ang para sa atraso at barilan
ay isang malaking kahibangan.

[Nobyembre 15, 2010; para uli sa UGAT, akda tungkol naman daw sa budget cut; nung sinusulat ko, pakiramdam ko nagfi-fliptop ako; puro -an e! hahaha! (Nob. 17, 2010) binago ko nang sobra-sobra-sobra. woooo.]

Diligan man ng Asido

15/11/2010 § Mag-iwan ng puna

Ang buhay
na matagal nang itinanim
sa lupa

ay biglang
hinigop lahat
ng langit,
pagkaraa’y dumura-dura
ito ng bala
sa lupa.

Ang kamatayang
marahas na ibinaon
sa lupa

ay unti-unti, patuloy na
magluluwal ng buhay
hanggang sa masakop ng kanyang mga dahon
ang langit.
Pagkaraa’y mapupuno rin ng buhay
ang lupa.

Sapagkat, asido ma’y pandilig lamang.

[November 14, 2010; para sa UGAT, kahit anong akda daw tungkol sa “ulan,” repormang agraryooooo! :D]

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Nobyembre, 2010 at Akdaan.